K.Krash

SONGS

Total Airs

Total Views On YouTube

On Air Release Date

Peak Position On Top Radio & YouTube Hits

Weeks On Radio & YouTube Hits

Peak Position On Top Radio Hits

Weeks On Radio Hits

Peak Position On YouTube Hits

Weeks On YouTube Hits

565
n/a
29.10.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
515
n/a
14.10.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
3 087
n/a
29.09.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
58
n/a
20.01.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
1 173
n/a
16.11.2020
n/a
0
n/a
0
n/a
0
935
n/a
n/a
n/a
0
n/a
0
n/a
0